Mine presentasjoner av Stiklastadir på Google docs.

Posted in Uncategorized on november 30, 2009 by arntiss


Powerpoint Stiklastadir

Presentasjon temaoppgave

Powerpoint 2 Stiklastadir

Reklamer

Temaoppgaven.

Posted in Uncategorized on november 30, 2009 by arntiss

Temaoppgave:
Stiklastadir et langhus reiser seg!

Produsert av:
Arnstein Langåssve.

Hensikt:
Ønsker at Stiklastadir skal synliggjøres digitalt. Det fins et flott billedmateriale av Stiklastadir, som er tatt fra første tre bli felt og gjennom hele byggeperioden frem til i dag. Vi vil komme til å dokumentere videre til huset er komplett ferdigstilt i juni 2010. Jeg ønsker å bruke noe av dette billedmaterialet for å kjentgjøre Stiklastadir på den digitale arena. Hensikten med det er å nå nye potensielle besøkende. Jeg håper også at det materialet jeg legger frem kan brukes som et ledd i kunnskapsformidling av langhus gennerelt.
Dette vil jeg gjøre gjennom digitale fortellinger som billedshow i digitalt fortalt, youtube, vår hjemmeside osv.
Jeg håper at vi rimelig raskt kan lage en egen blog for Stiklastadir, hvor folk kan følge med på utviklingen av(og kommentere) byggingen og innholdsskapingen til Stiklastadir.

Målgruppe:
1. Allmenheten, fra de som ikke vet hva et langhus er , til de som er genuint interessert.
2. Faggrupper innenfor byggfag, Estetiske fag ved videregående skoler ol.
3. historieinteresserte.

For å nå målgruppen vil jeg lage forskjellige digitale fortellinger med forskjelllig utgangspunkt og fokus slik at det forhåpentligvis når ut til de jeg ønsker å nå frem til.

Innhold:
Digitale fortellinger i Digitalt fortalt, og Youtube. Slideshow på vår hjemmeside, og etterhvert en egen Stiklastadir blog.
Digitale fortellinger med ulik fokus, som for eksempel skape generell nyssgjerrighet, gi innblikk i byggetekniske løsninger, kjentgjøre utsmykking/estetikk/arkitektur fra tidsperioden huset referer til osv.
Fokus i mine digitale fortellinger vil være å vise de ulike fasene av byggingen gjennom billedmaterialet vi har. Skape nysgjerrighet til prosjektet «Stiklastadir» både når det gjelder byggingen og innholdet vi skal fylle huset med. det vil si at man kan synliggjøre prosjektet fra da ideen ble skapt, via innhenting av kilder(gjennom arkeologiske, skriftlige og evt. andre), byggefasen, innholdsplanleggingen, brukenTilbudet til publikum.

Oppdaterte lenker til oppgavens vanlige hjemmesider – og komponenter:
Arnsteins blog! Her vil jeg gi noen kommentarer/betrakninger til oppgaven. refleksjoner vil også komme her.
Googledocs: her vil alt av mitt arbeide ligge. powerpointer, digitale fortellinger div. refleksjoner.
digitalt fortalt: vil legge ut 1.fortellling i digitalt fortalt.

Tidsbruk:
Jeg har ikke hatt noen struktur på hvordan jeg skal jobbe frem denne oppgaven.
jeg gjør dette studiet privat, ved siden av jobben, og vil derfor kun arbeide med oppgaven i ledige stunder hjemme. Men har hele perioden gått gjennom billedmaterialet og plukket ut de jeg vil bruke. ellers vil nok det meste bli gjort i siste periode uke 46, 47 og 48.

Samarbeid:
Har ikke noen konkrete samarbeidspartner. Hadde en plan om å gå i dialog med Sigurd en periode, men så ble det til at han droppet ut av kurset.

Mitt forslag til selvvalgt pensum.

Posted in Uncategorized on november 30, 2009 by arntiss

http://www.kulturarv.dk/publikationer/publikation/artikel/digital-museumsformidling/
(110.sider)
http://www.formidlingsnet.dk/
(2.timer = 20.sider)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-49-2008-2009-.html?id=573654
(59.sider)
http://stiklestad.no/export/sites/stiklestad/vedlegg/Stiklestad_ferdig_interregartikkel.pdf
(2,5timer = 25 sider)
http://no.wikipedia.org/wiki/Langhus_(bygning)
(2,5.timer = 25.sider)
http://www.viking.no/e/life/elonghouses.htm
(1.time = 10.sider)

Stiklastadir publisert på digitalt fortalt

Posted in Uncategorized on november 29, 2009 by arntiss

Da har jeg publisert min digitale fortelling av stiklastadir på Digitalt fortalt.
Bare klikk deg inn via min favorittlenke: «Stiklastadir! – digitalt fortalt» så får du se den.
Kom gjerne med kommentarer..

Stiklastadir inviterer til Jolfest!

Posted in Uncategorized on november 15, 2009 by arntiss

Det har i hele høst vært stor pågang fra publikum om omvisninger ol i Stiklastadir og vi har hatt gjester til gaiding/historiefortellinger og til mat og drikke midt oppe i den hektiske byggefasen.
Vi skal ha vår første «Jolfest» allerede fredag 20.nov. Som ansvarlig for formidling av Stiklastadir har jeg hatt et enormt arbeidspress de siste ukene for å få ferdig alle elementene knyttet til formidlingen som skal skje inne i huset.

Det er litt trist å være i Oslo under det første arrangementet i Stiklastadir. Det at jeg skal være i Oslo hele uken før, har gjort til at vi hadde en uke mindre på å ferdigstille formidlingen, noe som forklarer litt av arbeidspresset de siste ukene. Jeg kommer nok til å være litt rastløs på slutten av denne samlingen, men Jeg vil ønske meg selv og mine kolleger lykke til med ilddåpen på fredag!

Arbeidet med Temaoppgaven.

Posted in Uncategorized on november 15, 2009 by arntiss

Nå har jeg endelig fått en frihelg og litt ro til å jobbe med temaoppgaven. Etter en veldig travel periode med full fokus på formidlingsarbeid knyttet til Stiklastadir har jeg nå fått tid til å gjennomgå billedmaterialet og nødvendig tekstgrunnlag som finnes av Stiklastadir. jeg har plukket ut ca.50 av rundt 900 bilder av Stiklastadir, som jeg ønsker å bruke i en «digitalt fortalt» fortelling. Jeg har også en ide om hvordan en «Stiklastadir blogg» vil kunne se ut og fungere, men en slik blogg må jeg gjøre i samarbeid med prosjektgruppen for Stiklastadir og arbeidsgiver.
Jeg har ikke valgt å profilere mitt arbied gjennom blogg’en jeg nå har, dette fordi jeg er nødt til å lage en ny blogg for Stiklastadir som både jeg og arbeidsgiver står inne for, og foreløpig har vi ikke gått de nødvendige runder om design/utseende og hvilket fokus en slik blogg bør ha. Jeg vil derfor ikke profilere temaoppgaven(Stiklastadir) gjennom denne bloggen ut over det jeg allerede har gjort.
Jeg tar dette studiet på privat basis og kan derfor ikke bruke arbeidstid til oppgaven, og har derfor heller ikke hatt anledning til å diskutere temaoppgaven serlig mye med mine kolleger. jeg har fått klarsignal for å bruke Stiklastadir som case, og at vi forhåpentligvis kan bruke mine ideer og min temaoppgave til profilering av Stiklastadir senere.

Jobben å velge ut bilder til en «digitalt fortalt» fortelling har vært en møysommelig jobb, som har tatt mye tid. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i at den første fortellingen skal redgjøre for hvorfor vi bygger Stiklastadir(ideen bak). Så blir det en fortelling som vise de faktiske forhold under byggefasen. Her har jeg valgt å ha fokus på hvordan de ulike fasene av byggingen har skjedd. Utfordringene fra merking av tømmer til nesten ferdigstilt hus vil bli levendegjort gjennom bilder og tekst. Så tenker jeg videre at det kan lages en fortelling om formidlingen som skal skje og allerede skjer på Stiklastadir. Det skal være korte forklarende tekstbolker i fortellingene, slik at man klarer å henge med det bildene prøver å fortelle oss.

Det å finne tekstmateriale har også vært en utfordring, og her har jeg brukt den kunnskap som finnes hos byggeleder/knserevator/arkeolg eskil følstad, og selvsagt de kilder som finnes i bokform/artikkler ol.

En perle gjemt!

Posted in Uncategorized on oktober 9, 2009 by arntiss